[Devilsh Bby] Plush Kawaii Devil Horn Head Band, Aisuru 100%, headband- Aisuru 100%
[Devilsh Bby] Plush Kawaii Devil Horn Head Band, Aisuru 100%, headband- Aisuru 100%
[Devilsh Bby] Plush Kawaii Devil Horn Head Band, Aisuru 100%, headband- Aisuru 100%
[Devilsh Bby] Plush Kawaii Devil Horn Head Band, Aisuru 100%, headband- Aisuru 100%
[Devilsh Bby] Plush Kawaii Devil Horn Head Band, Aisuru 100%, headband- Aisuru 100%

[Devilsh Bby] Plush Kawaii Devil Horn Head Band

Regular price $42

Gothic Lolita/ Visual Kei inspired Devilsh plush horn headband with pom pom tipped ribbon tassels.


[Devilsh Bby] Plush Kawaii Devil Horn Head Band, Aisuru 100%, headband- Aisuru 100%
[Devilsh Bby] Plush Kawaii Devil Horn Head Band, Aisuru 100%, headband- Aisuru 100%
[Devilsh Bby] Plush Kawaii Devil Horn Head Band, Aisuru 100%, headband- Aisuru 100%