[Detroit Smash!] Deku Figure, Aisuru 100%, figure- Aisuru 100%
[Detroit Smash!] Deku Figure, Aisuru 100%, figure- Aisuru 100%
[Detroit Smash!] Deku Figure, Aisuru 100%, figure- Aisuru 100%

[Detroit Smash!] Deku Figure

Regular price $16

[Detroit Smash!] Deku Figure, Aisuru 100%, figure- Aisuru 100%